Clarification Text About Personal Data Processed with Curriculum Vitae

This clarification text is prepared in accordance with Article 10 of PDP Law No 6698 and the provisions of the Communiqué on the Procedures and Principles on the Application to Data Controller (Tmob Bilimiş Yazılım Teknoloji Sistemkeri Anonim Şirketi – TMOB).  

Provided information about: 

  1. Personal Information; for the purposes of contacting you and preparing your personal file if you are accepted to the job, 
  1. Education, foreign language, computer skills, work experience, course/seminar information you attended; in order to determine the compatibility of your competencies fort the job.  
  1. Reference Information; in order to contact people who refer to you and to understand your suitability for the job. 
  1. Salary Expectation; in order to evaluate the suitability of the candidate’s salary expectation to the company 

is processed in accordance with the Law on the Protection of Personal Data. 

Personal data in question is processed in non-automatic ways based on the legal reasons of “having person’s explicit consent”, “it is mandatory for the controller to fulfill its legal obligations” and “it is mandatory for the legitimate interests of the controller, provided that such processing shall not violate the fundamental rights and freedoms of the data subjects” in Article 5 of the Law, depending on your explicit consent. 

Personal data in question may be transferred to the judicial authorities or the relevant law enforcement forces upon request to resolve legal disputes or in accordance with the relevant legislation. 

Within the scope of Article 11 of the Law, which regulates the rights of the person concerned, you, relevant person (data subject), may forward your requests in written form to the registered office address of the company at “Çiftehavuzlar Mah.Eski Londra Asf. Cad. Kuluçka Merkezi b1.151/1d206 Esenler/İstanbul” or via registered electronic mail address hr@thinksmobility.com, in accordance with the “Communiqué on the Procedures and Principles on the Application to Data Controller”. 

Özgeçmiş ile İşlenen Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Tmob  Bilişim Yazılım Teknoloji Sistemleri Anonim Şirketi (“TMOB”) tarafından hazırlanmıştır.

Özgeçmişinizde paylaşacağınız:

  1. Kişisel Bilgileriniz; sizinle irtibat kurulabilmesi ve sizin işe kabul edilmeniz halinde özlük dosyanızın hazırlanabilmesi amaçlarıyla,
  2. Eğitim, yabancı dil, bilgisayar kullanımı, iş tecrübesi, katıldığınız kurs/seminer bilgileriniz; sizin iş için yetkinliklerinizin tespiti amacıyla,
  3. Referans Bilginiz; hakkınızda referans alabileceğimiz kişilerle görüşebilmek ve sizin iş için uygun olup olmadığınızı tespit edebilmek amacıyla,
  4. Ücret Beklentiniz Bilgisi; adayın ücret beklentisinin şirkete  uygunlunuğunu değerlendirmek amacıyla,

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, açık rızanıza bağlı olarak Kanunun 5. maddesinde yer alan “açık rızanın alınması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Çiftehavuzlar Mah. Eski Londra Asf. Cad. Kuluçka Merkezi b1.151/1d206 Esenler/İstanbul, adresine yazılı olarak gönderebilir veya hr@thinksmobility.com e-posta adresine iletebilirsiniz.